Bảo dưỡng

-
Cùng với trách nhiệm bảo hành các thiết bị vật tư do công ty chúng tôi cung cấp trong suốt thời ...
VIEW MORE

Thi công

-
Thi công lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống lạnh trung tâm cho các nhà máy lạnh thủy ...
VIEW MORE

Tư vấn thiết kế

-
Tư vấn thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống lạnh trung tâm cho các nhà máy lạnh thủy ...
VIEW MORE