• All Items
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016

Nhà Máy Nhựa Bình Minh


Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp nước lạnh và khí nén phục vụ sản xuất Năm thực hiện: 2015 Giá trị công trình: 18.794.178.870 VNĐ Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Công viên Đại Dương Hạ Long


Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí, thông gió nhà Cổng Đông Cung cấp và lắp đặt thi công hệ thống điện 0,4kV hạ tầng Năm thực hiện: 2016 Giá trị công trình: 13.395.308.000 VNĐ Chủ đầu tư: Tập đoàn SUNGROUP

Sandy Beach Resort – GĐ 2


Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, điện nhẹ, điều hòa không khí, mạng, Trạm biến áp và đường dây trung thế 22 kV

STT

Sandy Beach – Giai đoạn 2

Ngày ký hợp đồng

Giá trị công trình (VNĐ)

Chủ đầu tư

1 Gói thầu 29: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV III và hệ thống thông gió. 19/05/2014 12.128.465.587 Công ty Cp Du lịch Bến Thành - Non Nước

2

Gói thầu 27: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ khu E. Hợp đồng số: 624/HĐKT/STS-SDB

24/06/2014

1.856.308.614

Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước

3

Gói thầu 2C: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, điện nhẹ, điều hòa không khí, mạng. Hợp đồng số: 812/HĐKT/STS-SDB

12/08/2014

1.150.589.715

Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước

4

Gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt Trạm biến áp và đường dây trung thế 22 kV. Hợp đồng số: 1111/HĐKT/STS-SDB

11/11/2014

2.605.390.700

Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước

 

Trung Tâm Hạ Tầng Mạng Miền Trung


Cải tạo hệ thống điều hòa không khí cho phòng thiết bị tại trạm cáp biển SMW3 Năm thi công : 2015 Giá trị ; 2.311.929.083 VND Chủ đầu tư : TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG

Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung


Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Năm thi công : 2015 Giá trị 4.561.130.265 VND Chủ đầu tư : TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Trụ Sở Cục Hải Quan Quảng Bình


Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí bán trung tâm một chiều VRV và thông gió. Năm:  2011 Giá trị công trình:  4.182.781.000 VNĐ Chủ đầu tư dự án:  Cục Hải quan Quảng Bình

Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép


Thi công lắp đặt hệ thống làm lạnh và thông gió Năm:  2013 Giá trị công trình:  44.445.302.000 VNĐ Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam

Trường Đại học quốc tế Miền Đông


Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió: Block 4, 5, 8, 9, 10 và 11. Năm: 2010, 2011, 2012. Giá trị công trình: 52.373.531.386VNĐ Chủ đầu tư dự án: Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp (Becamex IDC)

Khách sạn Brilliant


Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Năm: 2011. Giá trị công trình: 22.922.557.000 VNĐ Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Ngũ Long

Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 3 – Đà Nẵng


Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Năm: 2013 Giá trị công trình: 3.107.314.000 VNĐ Chủ đầu tư dự án: Tổng cục tần số.

Trụ sở tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng


Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Năm: 2013 Giá trị công trình: 6.980.000.000 VNĐ Chủ đầu tư dự án: Tòa án nhân dân tối cao

Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin, hội trường Cục Hải quan Bình Dương


Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Năm: 2012 Giá trị công trình: 3.366.939.000 VNĐ Chủ đầu tư dự án: Cục Hải quan Bình Dương​

ASIA PARK ĐÀ NẴNG


Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm - hệ  Chiller. Năm thực hiện: 2014 Giá trị công trình: 2.486.449.775 VNĐ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công Viên Châu Á - Sun Group

Nhà Máy Nhựa Bình Minh

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp nước lạnh và khí ...

Công viên Đại Dương Hạ Long

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện, điện nhẹ, cấp thoát ...

Sandy Beach Resort – GĐ 2

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, điện nhẹ, đ...

Trung Tâm Hạ Tầng Mạng Miền Trung

Cải tạo hệ thống điều hòa không khí cho phòng thiết bị ...

Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Trụ Sở Cục Hải Quan Quảng Bình

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí bán trung ...

Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép

Thi công lắp đặt hệ thống làm lạnh và thông gió

Trường Đại học quốc tế Miền Đông

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông ...

Khách sạn Brilliant

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 3 – Đà Nẵng

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió. ...

Trụ sở tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin, hội trường Cục Hải quan Bình Dương

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông ...

ASIA PARK ĐÀ NẴNG

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm ...