THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch Vụ Seatecco.
Địa chỉ : 174 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.3 822.536/3 829.388.
Fax: 0236.3 821.932.
Người đại diện : Lê Văn Chính

NHẬP THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SEATECCO

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ dưới đây!