CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SEATECCO

Địa chỉ : Tầng 1, Văn phòng Công ty Cổ Phần SEATECCO, 174 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại : +84 (0) 236 3 553 340 / 236 3 829 388

Người đại diện: Lê Văn Chính

Email: chinhlv@sts-seatecco.com.vn

BỘ PHẬN THIẾT KẾ, KỸ THUẬT DỰ ÁN

Mr. Nguyễn Thành Phương

Email: phuongnt@sts-seatecco.com.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3 553 340

Mr. Nguyễn Quang Tiến

Email: tiennq@sts-seatecco.com.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3 553 340

BỘ PHẬN CUNG ỨNG VẬT TƯ

Mr. Nguyễn Đức Thanh Chương

Email: ndtchuong@gmail.com

Điện thoại: +84 (0) 236 3 829 388

Mr. Nguyễn Hữu Trung

Email: huutrungdn@gmail.com

Điện thoại: +84 (0) 236 3 829 388

BỘ PHẬN TỔNG HỢP (IT – HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ)

Mr. Lê Xuân Nguyên

Email: nguyenlx@sts-seatecco.com.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3 553 340

Mrs. Đoàn Thanh Phương

Email: hr.team@sts-seatecco.com.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3 553 340