ASIA PARK ĐÀ NẴNG

2014

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm – hệ  Chiller.

Năm thực hiện: 2014

Giá trị công trình: 2.486.449.775 VNĐ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công Viên Châu Á – Sun Group