Khách sạn Brilliant

2011

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Năm: 2011.

Giá trị công trình: 22.922.557.000 VNĐ

Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Ngũ Long