Nhà Máy Nhựa Bình Minh

2015

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp nước lạnh và khí nén phục vụ sản xuất

Năm thực hiện: 2015

Giá trị công trình: 18.794.178.870 VNĐ

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH