Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép

2013

Thi công lắp đặt hệ thống làm lạnh và thông gió

Năm:  2013

Giá trị công trình:  44.445.302.000 VNĐ

Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam