Sandy Beach Resort – GĐ 2

2014

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, điện nhẹ, điều hòa không khí, mạng, Trạm biến áp và đường dây trung thế 22 kV

STT

Sandy Beach – Giai đoạn 2

Ngày ký hợp đồng

Giá trị công trình (VNĐ)

Chủ đầu tư

1 Gói thầu 29: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV III và hệ thống thông gió. 19/05/2014 12.128.465.587 Công ty Cp Du lịch Bến Thành – Non Nước

2

Gói thầu 27: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ khu E.

Hợp đồng số: 624/HĐKT/STS-SDB

24/06/2014

1.856.308.614

Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước

3

Gói thầu 2C: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, điện nhẹ, điều hòa không khí, mạng.

Hợp đồng số: 812/HĐKT/STS-SDB

12/08/2014

1.150.589.715

Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước

4

Gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt Trạm biến áp và đường dây trung thế 22 kV.

Hợp đồng số: 1111/HĐKT/STS-SDB

11/11/2014

2.605.390.700

Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước