Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung

2015

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Năm thi công : 2015

Giá trị 4.561.130.265 VND

Chủ đầu tư : TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG