Trụ Sở Cục Hải Quan Quảng Bình

2011

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí bán trung tâm một chiều VRV và thông gió.

Năm:  2011

Giá trị công trình:  4.182.781.000 VNĐ

Chủ đầu tư dự án:  Cục Hải quan Quảng Bình