Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin, hội trường Cục Hải quan Bình Dương

2012

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Năm: 2012

Giá trị công trình: 3.366.939.000 VNĐ

Chủ đầu tư dự án: Cục Hải quan Bình Dương​