Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 3 – Đà Nẵng

2013

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Năm: 2013

Giá trị công trình: 3.107.314.000 VNĐ

Chủ đầu tư dự án: Tổng cục tần số.