Trường Đại học quốc tế Miền Đông

2010, 2011, 2012

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió: Block 4, 5, 8, 9, 10 và 11.

Năm: 2010, 2011, 2012.

Giá trị công trình: 52.373.531.386VNĐ

Chủ đầu tư dự án: Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp (Becamex IDC)